Bygga nytt, ändra eller riva

När du bygger, ändrar eller river en byggnad påverkar det både miljö och människor runt omkring för en lång tid. Därför finns det regler för hur, vad och var du får bygga. Det är plan- och bygglagen som styr. Vissa arbeten kräver bygglov, andra kräver en anmälan och några kan du genomföra utan att kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen.

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

Vilka bestämmelser gäller för din fastighet eller tomt?

Om du vill veta vad du får bygga på din fastighet eller tomt kan du ta kontakt med en handläggare på Samhällsbygnad Bergslagen eller kolla i länskartan för att se vad detaljplanen säger för din fastighet om den ligger inom detaljplanelagt område.

Länskarta för Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterad information

Besök för bygglov

I Samhällsbyggnad Bergslagens reception kan du få hjälp med enklare frågor kring bygglov. Har du mer specifika frågor eller vill träffa en särskild handläggare kan du boka tid på info@sb-bergslagen.se

Besöksadress

Prästgatan 6 i Lindesberg

Öppettider

måndag–fredag 10–12 och 13–15

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad