Avgifter, taxor

Avgifter för bygglov, anmälningar, förhandsbesked och strandskyddsdispens.

Taxa

Vi tar ut en avgift för bygglov, anmälningar, förhandsbesked, strandskyddsdispens, nybyggnadskartor och husutsättningar. Från och med 2020-01-01 har vi en ny taxa för bygglov och strandskyddsdispens m.m. och den utgår från tiden vi lägger ner per ärende istället för ytan som det var tidigare. Kostnaden för respektive ärende är framräknad utifrån genomsnittlig handläggningstid för olika ärendetyper. Blir det en liten avvikelse mot detaljplanen eller om lovet ligger utanför planlagt område kostar det mer på grund av utökad handläggning, se nedan för länk.

Prisexempel för nybyggnadskarta

Fullständig nybyggnadskarta – krävs vid nybyggnation av bostadshus – 5712 :-

Fastighetsgränser, befintliga byggnader, detaljplansinformation, mark- och sockelhöjder samt tekniska anläggningar.

Enkel nybyggnadskarta på tomt mindre än 2000 m² – krävs vid Byggnation av till exempel tillbyggnad, garage, carport och uthus – 4189 :-

Fastighetsgränser, befintliga byggnader och detaljplansinformation. Kan innehålla vissa tekniska anläggningar och höjder.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 8-12 och 13-16.
  • Dag före helgdag 8-12.

Vid akuta störningar utanför öppettiderna ring 019-14 76 42.

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad