Handlingar och ritningar som behövs vid lov/anmälan

Vid ansökan om lov eller anmälan kommer du behöva bifoga olika ritningar och handlingar.

Följande handlingar behöver du skicka in:

  • Plan- och fasadritningar
  • Sektionsritning
  • Markplaneringsritning
  • Situationsplan (tomtkarta)
  • Nybyggnadskarta
  • Uppgifter om kontrollansvarig
  • Förslag till kontrollplan
  • Teknisk beskrivning
  • Miljöinventering (vid rivning av åtgärder)
  • Uppgift om färgsättning (inom kulturmiljöområden

Lista över ritningar och andra dokument som krävs för det du vill bygga

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad