Kaminer och eldstäder

För installation eller ändring av eldstad och rökkanal krävs anmälan till byggnadsnämnden.

Hur anmäler man kamin

Eldstäder ska vara miljögodkända enligt Boverkets Byggregler. Du får inte börja installera din eldstad/rökkanal innan du fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Efter att din anmälan har kommit in och handlagts får du ett beslut om installation av eldstad/rökkanal, inklusive startbesked.

Handlingar som krävs inför startbesked:

Innan eldstad/rökkanal tas i bruk ska den godkännas av sakkunnig besiktningsman eller skorstensfejarmästare. Eldstad/rökkanal kontrolleras så att den installerats på rätt sätt och med rätt brandskydd. Vid besiktningen kontrolleras även att takskyddsanordningar uppfyller gällande krav.

Sotarens besiktningsprotokoll ska tillsammans med anmälan om slutfört arbete och signerad kontrollplan skickas in till byggnadsnämnden för slutbesked.

Bygglov kan krävas om det handlar om en utvändig skorsten/rökkanal på fasaden.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 8-12 och 13-16.
  • Dag före helgdag 8-12.

Vid akuta störningar utanför öppettiderna ring 019-14 76 42.

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad