Mur och plank

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en mur eller ett plank.

Staket, plank och murar

Plank och murar kräver bygglov, men det finns vissa undantag. Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort, utan det är främst konstruktionen och utseendet som avgör om en inhägnad räknas som ett staket, ett plank eller en mur.

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Staket upp till 120 cm höjd ovanför mark med en genomsiktlighet på minst 50%, som exempelvis ett villastaket, kräver inte bygglov.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 8-12 och 13-16.
  • Dag före helgdag 8-12.

Vid akuta störningar utanför öppettiderna ring 019-14 76 42.

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad