Bygga nära vatten

Inom strandskyddat område är det förbjudet uppföra nya byggnader och utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Strandskyddet gäller i hela landet

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet.

Inom strandskyddat område är det förbjudet:

  • Uppföra nya byggnader.
  • Ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där.
  • Gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer.
  • Utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Vill man göra något inom strandskyddat område finns möljighet att söka dispens. Dessutom finns det ett undantag från det generella byggförbudet där det inte behövs någon dispens. Istället kan man dock behöva söka tillstånd för de åtgärder man vill vidta.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 8-12 och 13-16.
  • Dag före helgdag 8-12.

Vid akuta störningar utanför öppettiderna ring 019-14 76 42.

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad