Avgifter inom bygglov

Kostnaden för ett bygglov beror på flera saker. Vad du ska bygga, var du ska bygga, hur stort du ska bygga och hur mycket arbete som behöver läggas ner på bygglovet spelar roll.

Vilka kostnader ditt bygge innebär beror på vad du ska bygga, var du ska bygga och hur mycket handläggning som krävs. I taxan hittar du exakta kostnader.

Taxor för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning med mera Pdf, 1.3 MB.

Andra avgifter

Förutom avgift för själva bygglovet eller anmälan kan det även tillkomma andra avgifter. Vi tar till exempel ut avgifter för extra platsbesök och utstakning.

Du kan också behöva söka andra lov som rivningslov, marklov och strandskyddsdispens. Även för detta tar vi ut en avgift.

Tekniskt samråd

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga ett bostadshus behöver du en fullständig nybyggnadskarta. Du kan beställa kartan hos kommunen. Kartan innehåller:

  • Fastighetsgränser
  • Befintliga byggnader
  • Planbestämmelser
  • Marknivåer och sockelhöjder
  • Tekniska anläggningar och ledningar

Om du ska bygga garage, carport, uthus eller tillbyggnad på en tomt kan den behövas en enkel nybyggnadskarta. Kartan innehåller följande delar:

  • fastighetsgränser
  • befintliga byggnader
  • planbestämmelser
  • vissa tekniska anläggningar, ledningar och höjder.

Senast uppdaterad