Bygglov för att byta eller renovera fönster

Du behöver i vissa fall bygglov om du ska byta eller renovera fönster. När du ändrar en byggnad behöver du göra det varsamt för att ta tillvara på byggnadens värden och kvaliteter.

Behöver jag bygglov?

Du behöver ansöka om bygglov om du ska göra något av följande:

  • Ändringar som påverkar byggnadens yttre utseende inom detaljplanerat område.
  • Byta eller renovera fönster i ett kulturhistoriskt värdefullt område, eller på en byggnad som har kulturvärden.

Om du bor i ett område utan detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inte ansöka om bygglov för att byta eller renovera fönster.

Kulturhistoriskt värdefullt område och kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. Det innebär att du behöver se till att utseende, material och färg stämmer med byggnadens ålder, utseende och karaktär.

En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Om du är osäker på om din byggnad har kulturhistoriska värden kan du kontakta oss för bygglovsfrågor.

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Länskarta för att ta reda på om din fastighet ligger i ett detaljplanerat område Länk till annan webbplats.

Innan du ansöker

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Behöver jag kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan. Planen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. Du behöver inte en kontrollansvarig för att byta eller renovera fönster.

Lämna kontrollplan redan vid ansökan

Ja, du behöver en kontrollplan. Vid enklare byggprojekt och mindre nybyggnader till exempel byte av en dörr, kan du lämna in kontrollplanen tillsammans med ansökan. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet och kan komma igång att bygga direkt.

Kontrollplan

Vad behöver jag skicka in?

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

Vad kostar det?

Kostnad bygglov för att byta eller renovera hans fönster.

 

Ändring, fasader med tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

8 080 kr 

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

10 100 kr


Ändring, fasader med tekniskt samråd

Kronor

Planenligt

 13 130 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

15 150 kr

 

Fasadändring på andra byggnader än en- och tvåbostadshus utan tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

8 080 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

10 100 kr

 

Fasadändring på andra byggnader än en- och tvåbostadshus med tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

14 140 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

16 160 kr


Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När får jag börja bygga?

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När får jag börja använda det jag har byggt?

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur ansöker jag om bygglov?

Logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation och ansök om bygglov.
Du kan även skicka in blanketter via post.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Senast uppdaterad