Bygglov för en takkupa

Du behöver i de flesta fall bygglov om du ska bygga en takkupa.

Behöver jag bygglov?

Du behöver oftast ansöka om bygglov om du ska bygga en takkupa eller göra stora ändringar på befintliga takkupor. Om takkupan räknas som en attefallsåtgärd behöver du bara göra en anmälan och få ett startbesked.

Du behöver inte ansöka om bygglov eller göra en anmälan om följande gäller för din takkupa:

  • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför en sammanhållen bebyggelse.
  • Takkupan dominerar inte över huvudbyggnaden.
  • Du placerar takkupan minst 4,5 meter från tomtgränsen, eller närmare om grannen godkänner det.
  • Områdesbestämmelser som gäller för ditt område kräver inte bygglov.

Vad är ett områdesbestämmelser och detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Använd länken till kartan som finns längst ner på sidan för att se detaljplaner och bestämmelser för området.

Vad betyder sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader med 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du är osäker på om din byggnad ligger utanför sammanhållen bebyggelse.

Innan du ansöker

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du är osäker på om din byggnad har kulturhistoriska värden.

Beställ karta

Innan du kan börja behöver du beställa en nybyggnadskarta Länk till annan webbplats.. Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behöver jag kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan. Kontrollplanen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. en kontrollansvarig för att bygga en takkupa.

Vad behöver jag skicka in?

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

I vissa fall kan du behöva skicka in fler handlingar. Din handläggare meddelar dig i så fall om vilka handlingar du behöver skicka in.

Vad kostar det?

Kostnader för bygglov gällande takkupa.


Tillbyggnad utan tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

10 700 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

12 840 kr


Tillbyggnad med tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

16 050 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

18 190 kr


Beroende på omfattning kan kostnadsexempel ovan skilja sig från kostnader för din ansökan eller anmälan.

Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras.

När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

För ett bygglov är handläggningstiden 10 veckor från det datum då din ansökan är komplett. För en anmälan är handläggningstiden 4 veckor från det datum då din anmälan är komplett.

Om din ansökan eller anmälan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 10 respektive 4 veckor.

När får jag börja bygga?

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När får jag börja använda det jag har byggt?

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur ansöker jag om bygglov?

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Senast uppdaterad