Vilda djur

Vilda djur kan orsaka störningar då de kommer in i tätbebyggda områden.

Det är mycket ovanligt att dessa störningar är så stora att de innebär en olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Djur som orsakar störningar som inte innebär en olägenhet är

  • rådjur
  • fåglar och
  • grävlingar.

Länsstyrelsen hanterar frågor om vilda djur.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad