Hushållet

Kemikalier i hushållen är den vanligaste orsaken till förgiftningstillbud bland småbarn. Tänk på att förvara kemikalier utom räckhåll för barn, en barnsäker förpackning är inte alltid säker.

Många kemikalier innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor och miljö, och i vissa fall vet vi fortfarande inte säkert vilken påverkan de har. Därför bör man inte använda mer kemikalier än nödvändigt och välja den minst skadliga. Det finns idag möjlighet att välja produkter med miljömärkning som Svanen eller Bra Miljöval.

Gamla och använda kemikalier

Kemikalierester eller gamla kemikalier är farligt avfall och ska lämnas till kommunernas återvinningscentraler. Farligt avfall ska förvaras i täta förslutna förpackningar, helst i originalförpackningen. Om denna saknas ska förpackningen märkas med innehållets namn. Vid tveksamhet, kontakta gärna personalen vid återvinningscentralen.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad