Livsmedel

Som konsumenter ska vi kunna lita på att vi inte blir sjuka eller lurade av maten i affären, på restaurangen, på äldreboendet eller i skolan.

Livsmedelslagstiftningens övergripande mål är att skydda konsumenten mot skadliga livsmedel och att den information vi får på förpackningar och i menyer är korrekt och fullständig.

Offentlig kontroll

Samhällsbyggnad Bergslagen kontrollerar att livsmedelsföretagare följer lagens regler och levererar säker mat till konsumenterna. Det är dock alltid den som är verksamhetsansvarig för en livsmedelsverksamhet som har hela ansvaret för att de tillhandahåller säkra livsmedel till konsumenterna.

Kontroll av livsmedelsföretag

Anmälan och registrering av livsmedelsverksamhet Länk till annan webbplats.

Matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad