Gällande detaljplaner

Länskarta med alla gällande detaljplaner och områdesbestämmelser. Här kan du hitta och titta på de detaljplaner som har vunnit laga kraft och gäller för en specifik plats.

Ska du söka bygglov, köpa en fastighet eller bara är nyfiken på vad som gäller där du bor?

Genom att klicka i bilden nedan kan du navigera dig i länskartan för att hitta den detaljplan du är intresserad av. Här kan du ta del av både plankartan och planbeskrivningen som gäller för platsen.

Här kan du även hitta gällande områdesbestämmelser.

I länskartan går också att tända lagret aktuella planarbeten som i kartform visar vart det för tillfället pågår ett planarbete.

Länskartan

Länskartan

Klicka på bilden för att komma till länskartan

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad