Detaljplan för Brodalen 2:6 m.fl. (Hemköp)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av livsmedelsbutikens verksamhet. Detta genom att möjliggöra en ombyggnation av lastzonen, tillbyggnad av livsmedelsbutiken samt utökning av parkeringen.

Planområdet är beläget i Lindesberg, norr om Prästbron längs med Bergslagsvägen.

Vad händer i processen?

Förslaget till detaljplan ställs nu ut på samråd. Samrådet syftar till att få fram ytterligare uppgifter och synpunkter.

Samråd av planen pågår mellan 22 december 2021 – 19 januari 2022.

Vi kommer att ta del av och svara på alla synpunkter efter samrådet. Sen kommer du kunna ta del av hur vi beaktat dina inspel i ett reviderat förslag eller varför vi inte har gjort det i en samrådsredogörelse.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Handlingarna finnas att ta del av på:

  • Stadsbyggnadskontoret, Prästgatan 6
  • Bibliotektet i Lindesberg, Kungsgatan 37A

Fastighetsförteckningen kan pga GDPR inte presenteras publikt. Den finns att begära ut på stadsbyggnadskontoret.

Hur lämnar jag synpunkter på förslaget?

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt och innehålla namn och adress.
  • Uteblivet svar under remisstiden tolkas som att inga synpunkter finns.
  • I meddelandet behöver diarienummer ”S-2021-106” framgå.

Var ska synpunkterna på förslaget skickas?

Använd gärna vår e-tjänst, https://etjanst.lindesberg.se/Yttrande, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att lämna ditt yttrande eller via e-post till info@sb-bergslagen.se eller med vanlig post till:
Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Prästgatan 6, 711 30 Lindesberg
Synpunkter måste ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast den 19 januari 2022.

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Isabella Lohse, Enhetschef
0581-830 05
isabella.lohse@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad