Detaljplan för Dalkarlshyttan 2:1

Syftet med planläggningen är att möjliggöra nybyggnation av ca 10 st radhus i anslutning till befintliga parhus i området.

Planområdet ligger i Dalkarlshyttan, strax söder om Lindesbergs tätort, ute vid golfbanan.

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Lindesbergs kommun.

Vad händer i processen?

Samråd pågick mellan 8 juli – 11 augusti 2019

Granskning pågick mellan 18 december 2019 - 19 januari 2020

Detaljplanen blev antagen 19 mars 2020

Detaljplanen har överklagats och handläggs för tillfället av Mark-och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Björn Nettelbladt, planarkitekt
0581-817 45
bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad