Detaljplan för del av Dalkarlshyttan 1:1 m.fl. (Norra Dalkarlshyttan)

Syftet med detaljplanen är möjliggöra för byggnation av bostäder, idrottslokaler och rekreation.

Planområdet är beläget i Dalkarlshyttan, norr om golfbanan, strax söder om Lindesbergs tätort.

Vad händer i processen?

Samråd pågick mellan 1 april - 22 april 2020

Granskningshandlingar arbetas fram.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Ytterligare handlingar och upplysningar

Björn Nettelbladt, Planarkitekt
0581-810 00
bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad