Detaljplan för Rockhammar 1:3 (etapp 1)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en hallbyggnad för ett massalager.

Planområdet är beläget vid den västra delen av tätorten Rockhammar i Lindesbergs kommun. Planområdet omfattar ca 5200 kvm.

Detaljplanen överensstämmer med Lindesbergs kommuns översiktsplan och upprättas enligt standard planförfarande.

Vad händer i processen?

Förslaget till detaljplan ställs nu ut på samråd. Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter. 

Samråd av planen pågick mellan 1 juli 2021 - 31 augusti 2021.

Kommunens svar till samtliga inkomna synpunkter och yttranden kommer återges i en samrådsredogörelse som tas fram efter att detaljplanen varit ute på samråd.

Handlingar tillhörande detaljplanen

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
S-2021-69 Planbeskrivning Samråd Rockhammar 1.3 etapp 1.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2021-06-30 11.10
S-2021-69 Plankarta Rockhammar 1.3 etapp 1 06-22-A3-L.pdf Pdf, 280.5 kB. 280.5 kB 2021-06-30 11.10
S-2021-69 Underrättelse Samråd.pdf Pdf, 441.8 kB. 441.8 kB 2021-06-30 11.10
S-2021-69 Undersökning om betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 274.7 kB. 274.7 kB 2021-06-30 11.10

Fastighetsförteckningen kan pga GDPR inte presenteras publikt. Den finns att begära ut på stadsbyggnadskontoret.

Hur lämnar jag synpunkter på förslaget?

  • Synpunkter på förslaget lämnar du skriftligt. Du skickar dem till info@sb-bergslagen.se, eller med brev till Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Prästgatan 6, 711 30 Lindesberg.
  • Av synpunkterna är det viktigt att ditt namn och adress framgår samt vilket ärende du lämnar synpunkter på. Ange "Dnr S-2021-69".
  • Synpunkterna ska ha kommit in till oss senast den 31 augusti 2021.
  • Synpunkter ska lämnas skriftligt och innehålla namn och adress. Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

Använd gärna vår e-tjänst, https://etjanst.lindesberg.se/Yttrande Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats., (QRkod nedan) för att lämna ditt yttrande eller via e-post till info@sb-bergslagen.se.

Glöm inte att ange ärendets diarienummer S-2021-69.

Skanna QR-koden för att använda e-tjänsten.

Skanna QR-koden för att använda e-tjänsten.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Kjell Jansson, planarkitekt
0581-817 47
kjell.jansson@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad