Detaljplan för Stadsskogen 2:11 mfl (Stadsskogsskolan)

Syftet med detaljplanen är att omvandla Stadsskogsskolan till bostäder, restaurang, föreningslokaler, kontorslokaler och förskola. Vidare är syftet att skapa helt nya bostäder söder om skolbyggnaden.

Vad händer i processen

Samråd pågick mellan 28 oktober 2019 – 24 november 2019.

Granskningshandling arbetas fram.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Björn Nettelbladt, planarkitekt
0581-817 45
bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad