Utvecklingsprogram Frövi strandpromenad

Syftet med utvecklingsprogrammet är att utreda förutsättningarna för utvecklandet av ett tillfredsställande rekreationsstråk samt möjligheterna kring att skapa fler tillfällen för vattenkontakt för invånarna i Frövi.

Frövi strandpromenad är ett cirka tre kilometer långt stråk för gående och till viss mån även för cyklister. Stråket har idag osammanhängande strukturer och smala vägar som minskar tillgängligheten för såväl gående som cyklister.

Det har stor potential med goda möjligheter till sjökontakt, vackra vyer och varierande natur som ska kunna utvecklas och nyttjas av de boende i Frövi.

Utvecklingsprogrammet Pdf, 17.1 MB. ska ange kommunens övergripande vision och målsättningar för områdets utveckling, samt utgöra ett underlag för en eller flera framtida detaljplaner.

Vad händer i processen?

Under sommaren 2022 hölls en medborgardialog för att samla in synpunkter från myndigheter, allmänheten och andra intressenter. Synpunkterna som kom in kommer nu att sammanställas och fungera som underlag för utvecklingsprogrammet och den fortsatta planeringen för området.

Handlingar tillhörande utvecklingprogram

Ladda ner Utvecklingsprogram Frövi strandpromenad, pdf Pdf, 17.1 MB.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad