Utvecklingsprogram Frövi strandpromenad

Syftet med utvecklingsprogrammet är att utreda förutsättningarna för utvecklandet av ett tillfredsställande rekreationsstråk samt möjligheterna kring att skapa fler tillfällen för vattenkontakt för invånarna i Frövi.

Frövi strandpromenad är ett cirka tre kilometer långt stråk för gående och till viss mån även för cyklister. Stråket har idag osammanhängande strukturer och smala vägar som minskar tillgängligheten för såväl gående som cyklister. Det har stor potential med goda möjligheter till sjökontakt, vackra vyer och varierande natur som ska kunna utvecklas och nyttjas av de boende i Frövi.

Utvecklingsprogrammet ska ange kommunens övergripande vision och målsättningar för områdets utveckling, samt utgöra ett underlag för en eller flera framtida detaljplaner.

Vad händer i processen?

Myndigheter, allmänheten och andra intressenter kan skicka in synpunkter genom ett samråd för utvecklingsprogrammet och kan på så sätt påverka den fortsatta planeringen för området.

Synpunkter gällande utvecklingsprogrammet skickas till:
info@sb-bergslagen.se
Skriv "Frövi strandpromenad" i ämnesraden.

Sista datum att lämna synpunkter är 10 augusti 2022

Handlingar tillhörande utvecklingplanen

Utvecklingsplan PDF Pdf, 17.1 MB.

Planarkitekt

Kajsa.bilock@sb-bergslagen.se


Senast uppdaterad