Landsbygdsutveckling

Långsiktiga strategiska planer blandat med unika lösningar för levande bygder. Det är landsbygdsutveckling för oss.

Bild på landsväg vid skog och sjö i solnedgång.

Det handlar helt enkelt om att man investerar i människor och i idéer med mål att utveckla landsbygden och miljön. Målet är till exempel att utveckla lantbruket, göra det enklare att skapa egna företag, ett gemytligare samhälle och hitta nya möjligheter. En levande landsbygd innebär en levande kommun.

Har du tankar kring landsbygden eller landsbygdsutveckling i Lindesbergs kommun? Hör gärna av dig till oss!

Kontakta näringslivsutvecklare

Martina Björck

martina.bjorck@lindesberg.se

0581-810 96

Andra stöd och nätverk

Jordbruksverket

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd.

Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Örebro Län

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att främja en hållbar utveckling och göra verklighet av nationella mål utifrån länets förutsättningar.

Länsstyrelsen Örebro Län Länk till annan webbplats.

Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverket är ett nationellt nätverk med organisationer, föreningar och myndigheter som på olika sätt har betydelse för landsbygdsutveckling.

Landsbygdsnätverket Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige.

Tillväxtverket Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad