Projekt

Lindesbergs kommun deltar i och driver själva projekt som syftar till att skapa bättre förutsättningar på landsbygden.

Har du själv idéer till projekt eller utveckling? Ta kontakt med:

Närmaste servicepunkt

Näringsliv och infrastrukturenheten

Projekt Mikro- och småföretagens digitala resa är ett projekt som syftar till att kartlägga småföretagen på landsbygder och analysera deras möjligheter att verka och utvecklas digitalt. Lindesbergs kommun arbetar med fem Servicepunkter i orterna Fellingsbro, Ullersäter, Vedevåg, Ramsberg och Guldsmedshyttan. Projektet består av 3 faser.
1. Kartläggning av micro- och småföretag på landsbygder i kommunen.
2. Analys av företagens behov av digital utveckling.
3. Ta fram ett förslag på grannskapskontor i anslutning till en av Servicepunkterna.

Tidplan: September 2022 – juni 2024

Projektet finansieras av Tillväxtverket via europeiska jordbruksfonden och genomförs i samarbete med Region Örebro Län.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Det är vår erfarenhet att många människor på landsbygden har massor av bra idéer. Men det är svårt ibland att kunna ta idén från tanke till ett faktiskt projekt, ibland finns det så många idéer att man inte vet var man ska börja eller vilka som kan tänkas vara med på resan. Det vill vi lösa genom en utmaningsdriven nätverksprocess finansierad av Landsbygdsnätverket.

Vi definierar projektberedskap som;

  • En plats att ta idéer,
  • En metod eller process för att förfina idéer
  • En organisation för att genomföra idéer

Den första del som definieras – platsen – formas i andra projekt kopplade till Lindesbergs kommuns arbete med Servicepunkter.

Arbetet har således två huvudsyften: Att titta på PROCESSEN som behövs på lokal nivå för att hitta, skapa och konstruera projekt samt på ORGANISATIONEN för att genomföra projekt genom att arbeta med vad vi kallar för ”dold kunskap”.

Tidplan: September 2022 – december 2022

Organisationer som samarbetar: Lindesbergs kommun, Coompanion Mälardalen, Leader Mälardalen, Region Örebro Län, Länsstyrelsen Örebro samt Michael Gustavsson (Riddarhyttans Folkhögskola) och Tomislav Dulic (Uppsala universitet).

Landsbygdsnätverkets logotyp

Senast uppdaterad