Projekt på landsbygden

Lindesbergs kommun deltar i och driver själva projekt som syftar till att skapa bättre förutsättningar på landsbygden.

Har du själv idéer till projekt eller utveckling?

Via så kallade leadermedel som fördelas ut till projekt som arbetar via leadermetoden - där projekten har en lokal förankring och bygger på lokala samarbeten för att åstadkomma något positivt för en ort och mäniskorna som bor där. Leaderprojekt genomförs nästan alltid som ett samarbete mellan minst två aktörer. Aktörerna kan vara föreningar, företag och andra organisationer. Lindesbergs kommun är med och finanserar två leader-områden:

Leader Bergslagen Länk till annan webbplats.

Leader Mälardalen Länk till annan webbplats.

Du kan också ta kontakt med:

Närmaste utvecklingspunkt

Näringsliv och infrastrukturenheten

Projekt Mikro- och småföretagens digitala resa är ett projekt som syftar till att kartlägga småföretagen på landsbygder och analysera deras möjligheter att verka och utvecklas digitalt. Lindesbergs kommun arbetar med fem utvecklingspunkter i orterna Fellingsbro, Ullersäter, Vedevåg, Ramsberg och Guldsmedshyttan. Projektet består av 3 faser:

  1. Kartläggning av aktuella företag inom definierade områden. Antal, storlek, omsättning, lokalisering, kontaktuppgifter etc.
  2. Analys av företagens behov av digital utveckling och nutidsanalys av den digitala mognaden. Få en samlad bild av behoven, exempelvis branschvis, storleksmässigt etc. Kunskapen inhämtas via djupintervjuer, öppna möten samt enkät.
  3. Utifrån kunskapen hämtad i del 1 och 2 ta fram ett förslag på utformning/kravspecifikation av ex grannskapskontor
    i anslutning till en av utvecklingspunkterna - hur för man samman behoven med "behovs-stödjare"

Tidplan: September 2022 – juni 2024

Projektet finansieras av europeiska jordbruksfonden via Tillväxtverket och genomförs i samarbete med Region Örebro Län.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakta näringslivsutvecklare

Martina Björck

martina.bjorck@lindesberg.se

0581-810 96

Daniel Fagerlund

daniel.fagerlund@lindesberg.se

0581-810 94

Genomförda projekt

Det är vår erfarenhet att många människor på landsbygden har massor av bra idéer. Men det är svårt ibland att kunna ta idén från tanke till ett faktiskt projekt, ibland finns det så många idéer att man inte vet var man ska börja eller vilka som kan tänkas vara med på resan. Det utforskade vi genom en utmaningsdriven nätverksprocess finansierad av Landsbygdsnätverket.

Vi definierar projektberedskap som:

  • En plats att ta idéer.
  • En metod eller process för att förfina idéer.
  • En organisation för att genomföra idéer.

Arbetet har således två huvudsyften: Att titta på processen som behövs på lokal nivå för att hitta, skapa och konstruera projekt samt på organisationen för att genomföra projekt genom att arbeta med vad vi kallar för dold kunskap.

Tid: September 2022 – december 2022

Organisationer som samarbetade: Lindesbergs kommun, Coompanion Mälardalen, Leader Mälardalen, Region Örebro Län, Länsstyrelsen Örebro samt Michael Gustavsson (Riddarhyttans Folkhögskola) och Tomislav Dulic (Uppsala universitet).

Landsbygdsnätverkets logotyp

Senast uppdaterad