Avgifter

Avgifter och taxor för vattenförsörjning, spillvattenavlopp och slamtömning.

Grundavgiften per år och fastighet för vattenförsörjning och spillvatten­avlopp beror på vattenmätarens storlek.

Avgifter och taxor vatten och spillvattenavlopp

Fast avgift, kronor per år

 • Småhusfastighet 2,5 m³/h, 6 234 kronor.
 • Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt annan fastighet 2,5 m³/h 17 455 kronor.
 • Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt annan fastighet 6 m³/h, 45 383 kronor.
 • Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt annan fastighet 10 m³/h, 117 996 kronor.

Rörlig avgift, kronor per m³

 • Enbart vatten 14,30 kronor.
 • Enbart spillvattenavlopp 21,50 kronor.
 • Vatten och spillvattenavlopp 35,80 kronor.

Exempel på uträkning av årskostnad

Kostnaden för ett normalhushåll som förbrukar 150 m³ vatten per år.

6 234 kr i fast avgift + 150 * 35,80 i rörlig avgift = 11 604 kronor per år inklusive moms.

Fullständig VA-taxa Lindesberg 2024, PDF Pdf, 336.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter slamtömning

 • Tömning av brunn eller tank inklusive 20 m slang, enligt körturlista upp till 4 m³/tömning, 1 590 kronor.
 • Tillägg för större volym, 390 kronor per m³.
 • Tillägg för slangdragning, 23 kronor per meter.
 • Extra tömning inom 7 dagar/tömning, 2 520 kronor.
 • Akut extra tömning inom 48 tim/tömning, 3 090 kronor.
 • Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske, 1 040 kronor per tillfälle.

Fullständig Slamtömningstaxa hittar du på sidan 9 i Avfallstaxan.

Fullständig Avfallstaxa Lindesberg 2024, PDF Pdf, 260.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Mina Sidor - vatten och avlopp Länk till annan webbplats.

Ökade kostnader efter beviljat bygglov

Beviljat bygglov eller bygganmälan kan innebära ökade kostnader. Få mer information om det på sidan Ökad nytta av VA-huvudmans tjänster.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12

Akuta ärenden utanför telefontid

019-14 76 42

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

 

Senast uppdaterad