Avgifter

Avgifter och taxor för vattenförsörjning, spillvattenavlopp och slamtömning.

Grundavgiften per år och fastighet för vattenförsörjning och spillvattenavlopp beror på vattenmätarens storlek.

Avgifter och taxor vatten och spillvattenavlopp

Fast avgift, kronor per år

 • Villor och småhus med max två lägenheter 2,5 m³/h, 4 417 kronor.
 • Flerbostadshus, företag och övrigt 2,5 m³/h, 12 809 kronor.
 • Flerbostadshus, företag och övrigt 6 m³/h, 33 303 kronor.
 • Flerbostadshus, företag och övrigt 10 m³/h, 86 588 kronor.

Rörlig avgift, kronor per m³

 • Enbart vatten 11,20 kronor.
 • Enbart spillvattenavlopp 16,90 kronor.
 • Vatten och spillvattenavlopp 28,10 kronor.

Exempel på uträkning av årskostnad

Kostnaden för ett normalhushåll som förbrukar 150 m³ vatten per år.
4 417 kr (fast avgift) + 150 * 28,10 (rörlig avgift) = 8 632 kronor per år inklusive moms.

Avgifter slamtömning

 • Tömning av brunn eller tank inklusive 20 m slang, enligt körturlista upp till 4 m³/tömning, 1 334 kronor.
 • Tillägg för större volym, 281 kronor per m³.
 • Tillägg för slangdragning, 23 kronor per meter.
 • Extra tömning inom 7 dagar/tömning, 2 011 kronor.
 • Akut extra tömning inom 48 tim/tömning, 2 716 kronor.
 • Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske, 815 kronor per tillfälle.

Fullständig Slamtömningstaxa hittar du på sidan 9 i Avfallstaxan (nedan)

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

 • Vardagar 8-12 och 13-16.
 • Dag före helgdag 8-12.

Vid akuta störningar utanför öppettiderna ring 019-14 76 42.

servicecenter@sbbergslagen.se

Senast uppdaterad