Avgifter

Avgifter och taxor för vattenförsörjning, spillvattenavlopp och slamtömning.

Grundavgiften per år och fastighet för vattenförsörjning och spillvatten­avlopp beror på vattenmätarens storlek.

Avgifter och taxor vatten och spillvattenavlopp

Fast avgift, kronor per år

 • Småhusfastighet 2,5 m³/h, 5 265 kronor.
 • Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt annan fastighet 2,5 m³/h 15 269 kronor.
 • Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt annan fastighet 6 m³/h, 39 699 kronor.
 • Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt annan fastighet 10 m³/h, 103 217 kronor.

Rörlig avgift, kronor per m³

 • Enbart vatten 12,60 kronor.
 • Enbart spillvattenavlopp 18,90 kronor.
 • Vatten och spillvattenavlopp 31,50 kronor.

Exempel på uträkning av årskostnad

Kostnaden för ett normalhushåll som förbrukar 150 m³ vatten per år.

5 265 kr i fast avgift + 150 * 31,50 i rörlig avgift = 9 990 kronor per år inklusive moms.

Fullständig VA-taxa Lindesberg 2023, PDF Pdf, 336 kB.

Avgifter slamtömning

 • Tömning av brunn eller tank inklusive 20 m slang, enligt körturlista upp till 4 m³/tömning, 1 447 kronor.
 • Tillägg för större volym, 313 kronor per m³.
 • Tillägg för slangdragning, 23 kronor per meter.
 • Extra tömning inom 7 dagar/tömning, 2 150 kronor.
 • Akut extra tömning inom 48 tim/tömning, 2 864 kronor.
 • Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske, 841 kronor per tillfälle.

Fullständig Slamtömningstaxa hittar du på sidan 9 i Avfallstaxan.

Fullständig Avfallstaxa Lindesberg 2023, PDF Pdf, 282.7 kB.

Mina Sidor - vatten och avlopp Länk till annan webbplats.

Ökade kostnader efter beviljat bygglov

Beviljat bygglov eller bygganmälan kan innebära ökade kostnader. Få mer information om det på sidan Ökad nytta av VA-huvudmans tjänster.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

Mejla

servicecenter@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad