Ökad nytta av VA-huvudmans tjänster

Beviljat bygglov eller bygganmälan kan innebära ökade kostnader.

Begreppet lägenhet

När du som fastighetsägare beviljas bygglov eller bygganmälan kan det innebära en utökning av din fastighets totala antal lägenheter enligt VA-taxan.

Antalet lägenheter utgör ett direkt mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till VA-huvudmannens tjänster. Antalet lägenheter räknas ut enligt följande:

 • Enbostadshus är lika med 1 lägenhet.
 • Parhus är lika med 2 lägenheter o.s.v.

Även komplementbyggnad räknas som lägenhet. En komplementbyggnad är till exempel:

 • attefallshus
 • gäststuga
 • friggebod.

Bebyggelse som är jämställt bostadsfastigheter

För bebyggelse enligt VA-taxan jämställt bostadsfastighet räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea som en lägenhet enligt svensk standard. Det gäller om du till exempel ska bygga fastigheter som:

 • kontor
 • butik
 • hotell
 • restaurang
 • skola
 • boende
 • lager.

Anläggningsavgift

Lägenhetsavgift är en utpräglad nyttorelaterad avgiftsparameter
i VA-taxan och debiteras för varje tillkommande lägenhet i enlighet med VA-taxan § 5.7.

Tomtyteavgift tas ut upp till belopp enligt begränsningsregel i VA-taxan § 5.3. När fler lägenhetsavgifter tillkommer medför detta att det belopp vilket begränsningen baseras på ökar.

Avgiftsnivån bestäms enligt VA-taxa som är gällande när avgiftsskyldighet uppstår vilket sker vid tidpunkt för beviljat bygglov eller bygganmälan.

Betalning

Anläggningsavgiften ska betalas innan anslutning av fler lägenheter får göras till den allmänna VA-anläggningen.

Anmälan

Du som fastighetsägare måste alltid göra en anmälan till Tekniska förvaltningen innan fler lägenheter får anslutas till den allmänna VA-anläggningen.

Anmälan görs genom att fylla i och skicka in blanketten som finns på e-tjänsteportalen.

Anmälan om anslutning av fler lägenheter Länk till annan webbplats.

Att tänka på

All dricksvattenförbrukning ska mätas. När fler byggnader ansluts görs ofta anslutningen med fördel efter befintlig vattenmätare. Det är dock alltid VA-huvudmannen som bestämmer om fler vattenmätare, med tillhörande fast avgift, ska upprättas på fastigheten.

Om anslutningen görs före befintlig vattenmätare tillkommer alltid ytterligare fast avgift för fler vattenmätare.

Övriga frågor

För mer information om anslutning och anläggningsavgifter enligt gällande VA-taxa kontakta Tekniska förvaltningen.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12.

Akuta ärenden utanför telefontid

019-14 76 42

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

 

Text

Senast uppdaterad