Avgifter

Avgifter och taxor för vattenförsörjning, spillvattenavlopp och slamtömning.

Grundavgiften per år och fastighet för vattenförsörjning och spillvattenavlopp beror på vattenmätarens storlek.

Avgifter och taxor vatten och spillvattenavlopp

Fast avgift, kronor per år

 • Villor och småhus med max två lägenheter 2,5 m³/h, 4 090 kronor.
 • Flerbostadshus, företag och övrigt 2,5 m³/h, 11 861 kronor.
 • Flerbostadshus, företag och övrigt 6 m³/h, 30 839 kronor.
 • Flerbostadshus, företag och övrigt 10 m³/h, 80 181 kronor.

Rörlig avgift, kronor per m³

 • Enbart vatten 10,90 kronor.
 • Enbart spillvattenavlopp 16,30 kronor.
 • Vatten och spillvattenavlopp 27,20 kronor.

Exempel på uträkning av årskostnad

Kostnaden för ett normalhushåll som förbrukar 150 m³ vatten per år.
4 090 kr (fast avgift) + 150 * 27,20 (rörlig avgift) = 8 170 kronor per år inklusive moms.

Avgifter slamtömning

 • Tömning av brunn eller tank inklusive 20 m slang, enligt körturlista upp till 4 m³/tömning, 1 264 kronor.
 • Tillägg för större volym, 261 kronor per m³.
 • Tillägg för slangdragning, 23 kronor per meter.
 • Extra tömning inom 7 dagar/tömning, 1 926 kronor.
 • Akut extra tömning inom 48 tim/tömning, 2 626 kronor.
 • Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske, 800 kronor per tillfälle.

Fullständig Slamtömningstaxa hittar du på sidan 9 i Avfallstaxan (nedan)

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

servicecenter@sbbergslagen.se

Senast uppdaterad