Avlopp

De flesta av oss har idag en stor tilltro till vad våra avloppssystem klarar av men egentligen är det bara kiss, bajs och toalettpapper som ska spolas ner, allt annat kan orsaka stopp i våra system.

Det här med att tänka efter före när du spolar ner något gäller för allt som till slut hamnar i ditt avlopp såväl genom badrum som kök.

Vi lånar vatten

Vattnet är en naturresurs som vi lånar en kort tid. Vi dricker, använder och smutsar ner det och vi måste lämna tillbaka det till naturen så rent som möjligt. Under de kommande åren kommer vi alla att behöva ta ställning till många frågor som rör vår miljö och därmed vår vattenförbrukning. En av frågorna blir hur vi på bästa sätt tar hand om vårt avloppsvatten så att både vi och kommande generationer kan fortsätta dricka rent och friskt vatten.

Detta kan du göra

Satsa på miljömärkt - Välj miljömärkta produkter när du diskar, tvättar och städar. De fungerar precis lika bra som andra produkter utan miljömärkning. Överdosera inte, titta alltid på paketets anvisningar.

Farliga vätskor - Tänk på att inte spola ner farliga vätskor eftersom dessa dödar de organismer som bidrar till att rena vattnet.

Fett - Det fett som spolas ner i avloppen täpper till rören i våra reningsverk och orsakar stopp. Låt hellre pannan svalna och ta bort överblivet fett med lite papper och släng det i soporna.

Viktigt att spola rätt

Ett av problemen på reningsverken är saker som spolats ner i avloppet som inte hör hemma här till exempel strumpor, trosor, långkalsonger, fiskar och kattsand.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

Mejla

servicecenter@sb-bergslagen.se

Text

Senast uppdaterad