Samrådsunderlag/Tillståndsansökan

Just nu pågår samråd för fortsatt verksamhet vid Nora avloppsreningsverk.

Så här lämnar du dina synpunkter

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen planerar att söka nytt tillstånd enligt Miljöbalken för fortsatt verksamhet vid Nora avloppsreningsverk, som behandlar det kommunala avloppsvattnet från Nora tätort samt Pershyttan, Gyttorp och Ås i Nora kommun.

Under samrådstiden finns möjlighet att skriftligen lämna synpunkter. Var noga med att märka brev eller e-post med ”Nora Avloppsreningsverk”.

Adress: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, Box 144, 713 23 Nora

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Synpunkter kan även framföras vid samrådsmötet, se samrådsunderlaget för mer information. Synpunkter ska vara oss tillhanda senast den 21 november. Har du frågor kan Du kontakta Sandra Sjöberg på tel. 0587-55 00 86 eller e-post sandra.sjoberg@sbbergslagen.se

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 8-12 och 13-16.
  • Dag före helgdag 8-12.

Vid akuta störningar utanför öppettiderna ring 019-14 76 42.

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad