Dränering

Vi arbetar aktivt med att förebygga källaröversvämningar. I vårt ansvar ingår bland annat att inventera asfalterade ytor och felkopplade stuprör- och dräneringsan­slutningar.

För att minska risken för källaröversvämningar uppmanar vi fastighets­ägarna och brukarna att koppla bort stuprörs- och dräneringsanslutningar från spillvattennätet.

Som fastighetsägare kan du motverka översvämningar genom att spola dräneringsrören samt rensa alla fastighetsbundna brunnar utomhus från skräp och slam. Om stuprören är försedda med utkastare bör du förse dessa med slangar som leder bort vatten från husgrunden och källarväggen.

Går stuprören ner i marken och är försedda med lövsil, då ska denna rensas med jämna mellanrum. De stuprör som är dirket kopplade till dräneringsbrunnen är felkopplade och du bör snarast ta kontakt med Samhällsbyggnad Bergslagen för att åtgärda detta. En felkoppling kan vid skyfall orsaka källaröversvämning (vatteninträngning via väggen) och denna täcks inte av fastighetens försäkring.

Tänk på att anmäla dränering

Kom ihåg att du måste göra en anmälan om att du ska dränera minst 30 dagar innan du tänker börja. Det är för att vi måste komma ut och markera och se över vårt ledningsnät.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad