Analysresultat

Här hittar du dricksvattenanalyser från våra vattenverk.

Kompletta analysprotokoll för respektive vattenverk, enligt Livsmedels­verkets krav på redovisning av provresultat, finns hos Tekniska förvalt­ningen.

Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla som önskar har rätt att ta del av uppgifterna. Kontakta oss om du vill ta del av ett analysprotokoll via post eller mejl. Det går också bra att du bokar tid för en genomgång av analysresultaten hos oss tillsammans med vår personal som har kunskap om vattenanalyser.

Ladda ner analysresultaten

Analysresultaten och gränsvärden finns även sammanställda för vatten­verken i respektive kommun. Dokumenten uppdateras vid förändringar i vattenkvaliteten.

Analys dricksvattenkvalité Vattenverk Lindesbergs kommun, PDF Pdf, 526.8 kB.

Analys dricksvattenkvalité Vattenverk Ljusnarsbergs kommun, PDF Pdf, 526.7 kB.

Analys dricksvattenkvalité Vattenverk Hällefors kommun, PDF Pdf, 528.6 kB.

Analys dricksvattenkvalité Vattenverk Nora kommun, PDF Pdf, 523.6 kB.

Gränsvärden

Kvalitetskrav finns i dricksvattenföreskrifterna, i form av gränsvärden för ett antal mikrobiologiska och kemiska parametrar. Gränsvärden finns för utgående dricksvatten från vattenverket samt för dricksvatten hos användaren och delas in i ”tjänligt”, ”tjänligt med anmärkning” och ”otjänligt”. Dricksvattnet undersöks regelbundet för att säkerställa att kvalitetskraven är uppfyllda.

Gränsvärden för dricksvatten från Livsmedelsverket, PDF Pdf, 10 kB.

Mikrobiologiska säkerhetsbarriärer

I dricksvattenföreskrifterna finns krav på mikrobiologiska säkerhets­barriärer som ska motverka förekomst av sjukdomsframkallande virus, bakterier och parasiter i dricksvattnet. Syftet är att avskilja eller inaktivera mikroorganismer så att de förlorar sin sjukdomsframkallande förmåga.

Desinfektion av vattnet räknas som en säkerhetsbarriär och då i form av ozon, klorering eller UV-ljus. Klorering är den vanligaste metoden, följt av UV-ljus. Klorhalten i utgående dricksvatten från våra vattenverk ligger normalt omkring ungefär 0,1 mg/l. Enligt föreskriften är gränsvärdet för klor i utgående dricksvatten 0,4 mg/l.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Akuta ärenden utanför telefontid

019-14 76 42

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

 

Text

Senast uppdaterad