Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Hämtning

Avfallskärlen tömningsintervall är enligt det abonnemang du tecknat.

Paketering av sopor

För att värna om renhållningsarbetarnas arbetsmiljö är det viktigt att alla sopor paketeras och att plastkassar knyts igen. Särskilt noga är det med aska, kattsand och annat avfall från husdjur.

Du som fastighetsägare, tänk gärna på att

  • lämna fritt utrymme runt kärlen
  • avfallskärl ska på hämtningsdagen stå med draghandtaget i den riktning som chauffören ska dra kärlet
  • avståndet mellan avfallskärl och hämtningsfordon inte ska överstiga 5 meter
  • ytan som kärlet står på och vägen mellan uppställningsplatsen och hämtningsfordonet ska vara hårdgjord och utan kanter eller hinder.

Senast uppdaterad 2018-06-01