Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Källsortering och återvinning

Genom att sortera och återvinna vårt avfall, sparar vi både på miljön och på våra pengar!

Källsortering betyder att sopor och avfall av olika slag sorteras vid källan, det vill säga vid sitt ursprung, i stället för senare i hanteringen. Det betyder att vi som konsumenter sorterar allt avfall som uppstår hos oss, och ser till att det slängs på rätt ställe.

Till den bruna och gröna soptunnan

  • matavfall
  • övriga hushållssopor.

Senast uppdaterad 2018-06-01