Slam och latrin

Du kan söka dispens för förlängt slamtömningsintervall, befrielse från hämtning av slam och för spridning på jordbruksfastighet.

Slam

Tömning av slam från enskilda avlopp sker minst en gång per år. Det fins möjlighet att få tömning två gånger per år enligt turlista, kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen för mer information. Du kan också få extratömning vid behov.

Förlängt intervall i slamtömningen

Om du har en godkänd avloppsanläggning kan du få förlängt intervall i
slamtömningen. Är anläggningen inte godkänd finns inte denna
möjligheten

Latrin

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen hämtar inte längre latrinen från din
torrklosett. Du måste därför kompostera latrinen själv. Innan du börjar
kompostera latrin från torrklosett (t ex utedass) måste du ansöka om detta hos Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

Att kompostera toalettavfall är fördelaktigt på många sätt. Du får ett utmärkt gödningsmedel till trädgården och avfallet behöver inte transporteras långa sträckor. Anledningen till att latrinen måste komposteras är att sjukdomsframkallande mikroorganismer ska dö och att latrinen/slammet ska bli så pass multnat att växterna kan ta upp näringen.

Senast uppdaterad 2018-06-01