Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Radon

Radon i inomhusluften ökar risken för att få lungcancer. Risken ökar kraftigt om man utsätts för cigarettrök. Av de drabbade är 90 procent rökare eller utsatta för passiv rökning.

Samhällsbyggnad Bergslagen har tillgång till kartor som visar radonrisken i berggrunden. Kartorna är inte särskilt detaljerade och kan inte ersätta att du mäter radonhalten i ditt hus. Om du ska bygga nytt kan det vara av intresse att ta del av informationen i kartorna, du kan ta kontakt med hälsoskydd på Samhällsbyggnad Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få ta del av materialet.

Radonmätning

Du kan själv mäta radon i ditt hem genom att beställa mätdosor från ett laboratorium som är godkänt för att analysera radon. Ju längre tid du mäter, desto noggrannare blir mätresultatet. För att fastställa årsmedelvärdet ska mätningen pågå i minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april.

Du hittar ackrediterade (godkända) företag som utför radonmätningar på Swedacs webbplats.

Senast uppdaterad 2018-06-01