Bygga nytt, ändra eller riva

Samhällsbyggnad Bergslagen svarar på dina frågor och hanterar ansökningar om bygg- och rivningslov.

När du bygger, ändrar eller river en byggnad påverkar det både miljö och människor runt omkring för en lång tid. Därför finns det regler för hur, vad och var du får bygga. Det är plan- och bygglagen som styr. Vissa arbeten kräver bygglov, andra kräver en anmälan och några kan du genomföra utan att kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen.

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Relaterade e-tjänster

Bygglov, bygganmälan och rivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-01-22