Handlingar och ritningar som behövs vid lov/anmälan

Vid ansökan om lov eller anmälan kommer du behöva bifoga olika ritningar och handlingar.

Följande handlingar kommer du behöva skicka in:

  • Plan- och fasadritningar
  • Sektionsritning
  • Markplaneringsritning
  • Situationsplan (tomtkarta)
  • Nybyggnadskarta
  • Uppgifter om kontrollansvarig
  • Förslag till kontrollplan
  • Teknisk beskrivning
  • Miljöinventering (vid rivning av åtgärder)
  • Uppgift om färgsättning (inom kulturmiljöområden

Matris över vilka handlingstyper som krävs mot olika typer av åtgärder

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
Samhällsbyggnad Bergslagens växel
0587-55 00 00

Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text

Senast uppdaterad 2020-09-24