Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Värmepump

Vill du installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten?

Ta kontakt med Samhällsbyggnad Bergslagen i god tid innan installationen genomförs, för att få information om vilka bestämmelser som finns.

Senast uppdaterad 2018-06-01