Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Hushållet

Det är extra viktigt att sortera farligt avfall, som kan ha stor påverkan på vår natur.

Hushållsprodukter som blir farligt avfall är ofta märkta med varningsetikett. Men även om avfallet saknar varningsetikett kan det vara farligt, läs alltid på förpackningen. Om du är osäker, lämna in avfallet till en återvinningscentral så blir det miljöriktigt omhändertaget.

Exempel på farligt avfall är

 • oljor
 • lösningsmedel
 • färg
 • lim
 • bekämpningsmedel
 • syror
 • kemikalier
 • glödlampor och lysrör
 • kvicksilvertermometer
 • sprayburkar
 • matolja

Lämna i täta förpackningar

Farligt avfall ska förvaras i täta förslutna förpackningar, helst i originalförpackningen. Om denna saknas ska förpackningen märkas med innehållets namn. Vid tveksamhet, kontakta gärna personalen vid återvinningscentralen.

Senast uppdaterad 2018-06-01