Naturvård och parker

Lindesbergs kommun är rik på natur, en värdefull tillgång för folkhälsa, för trivsel och för kommunens attraktionskraft.

Vår natur är rik och mångfacetterad, ja många gånger helt unik. Här finns gamla skogar, örtrika betesmarker, orkidérika kärr och ett brett spektrum av vattenmiljöer. Allt finns inrymt i ett varierat och spännande kultur- och jordbrukslandskap, där vyer över kullar, skog och sjö avlöser varandra.

Kommunen har en viktig roll för att värna om den lokala naturen och försöka göra den tillgänglig. Genom skötsel, vård och fysisk planering kan kommunens egen skog och mark utvecklas till ännu bättre upplevelsemiljöer.

Bakgrunden är den starka naturkänslan som finns i Skandinavien. Våra städer har ofta vuxit fram i ett landskap med skog. Natur insprängd i staden är unikt i världen, där städernas grönska består av anlagda parker och träd planterade i rader. Även om vi nu bor tätt i samhällen och städer, vill vi ha naturen som vår följeslagare.

Den nära naturen är central för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Senast uppdaterad 2018-08-06