Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Bryggprogram Lindesberg

Närheten till vattnet – stadens vackra läge vid Stora Lindessjön och Bottenån – är av stor betydelse för Lindesbergs attraktionskraft och är viktig för stadens invånare.

Parkerna längs med Strandpromenaden, på Loppholmen och vid andra grönområden längs sjön och ån, ger goda möjligheter till kontakt med vattnet. Kring sjön finns också en mycket populär vandringsled, Lindessjön runt.

Vattnet, både sjön och ån, utnyttjas av många människor för bad så väl som för båtliv. Många som bor längs ån äger båtar och under årens lopp har ett stort antal bryggor anlagts, både på privat och på kommunal mark.

Bryggprogram för Lindesbergs kommun

För att vägleda utvecklingen av årummet genom staden som rekreationsresurs och som underlag för riktlinjer för bryggor på kommunal mark, har Lindesbergs kommun tagit fram ett bryggprogram.

Grunden i bryggprogrammet är att ingen privatisering ska tillåtas av det gemensamma årummet på kommunal mark.

Programmet utgår från var det planlagts för bryggor, var det idag finns bryggor, landskapsbilden, bad- och rekreationsmöjligheter för allmänheten, samt tidigare planering. Programmet ger förslag på områden där bryggor bör tillåtas, var det inte är lämpligt att ha bryggor, samt idéer till utveckling av rekreationsmöjligheter längs ån och delar av Lindesjöarna.

Handlingar eller upplysningar kontakta

Simon Ljunggren, planarkitekt Stadsarkitektkontoret telefonnummer 0581-810 80
simon.ljunggren@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad 2020-02-17