Detaljplan för del av Torp 1:127 (Sjövallen)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbyggnation, parkering samt småbåtshamn.

Vad händer i processen?

Granskningshandling arbetas fram.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Handlingar kommer publiceras vid granskningen.

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Björn Nettelbladt, planarkitekt
0581-817 45
bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad 2020-06-03