Tillägg till översiktsplan - LIS

Tillägg till översiktsplan (TÖP) - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).

En kommun kan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Det är områden som genom utveckling av exempelvis bostäder, verksamheter eller förutsättningar för rekreation, friluftsliv och turism kan bidra till en positiv utveckling av landsbygden.

Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. Redovisningen i tillägget till översiktsplanen (TÖP) ska vara vägledande när man prövar ansökningar om dispenser från strandskyddet och upphävande av strandskyddet i detaljplaner.

Förslaget omfattar 29 områden längs 15 vattendrag i kommunen.

Utställning pågår
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har upprättat ett förslag av tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Lindesbergs kommun.

Planen kommer vara ute på utställning under perioden 1 juli 2019 – 18 september 2019 och finnas tillgängligt på:

  • Biblioteket i Lindesberg, Kungsgatan 37A
  • Biblioteket i Frövi, Järnvägsgatan 6A (augusti – september)
  • Biblioteket i Storå, Solviksvägen 1 (augusti – september)
  • Biblioteket i Fellingsbro, Torgvägen 3 (augusti – september)
  • Lindesbergs kommunhus, Stentäppsgatan 5
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Lindesberg, Kungsgatan 41

Planförslaget och bilagor finnas även tillgängliga digitalt på: www.bmb.se/aktuellaplanarbetenlänk till annan webbplats

Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen till info@sbbergslagen.selänk till annan webbplats eller till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg, senast 18 september 2019. Synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn och adress samt märkas med ”Diarienr: S-2018-1180”. Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

Ytterligare handlingar eller upplysningar:
Björn Nettelbladt, planarkitekt
0581-817 46
bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad 2019-08-12