Bredbandsutbyggnad

Utbyggnaden görs enligt en plan som tagits fram i samråd med kommunen, Telia öppen Fiber, Fibergruppen och Skanova.

Nätet som byggs är öppet vilket innebär att de tjänsteleverantörer som vill kan hyra in sig, på lika villkor, för att erbjuda bredbandstjänster till hushållen och företagen i kommunen. För att nå målet har de 30 mest befolkade landsortsområdena i kommunen ringats in på en karta. Byggstart sker när 80 % av de boende i respektive område har anmält sitt intresse för fiberanslutning. Parallellt med landsbygdssatsningen arbetar TeliaSonera med tätorterna i kommunen.

Intresseanmälan för dig som bor på landsbygden

Fibergruppen tar hjälp av fiberambassadörer, personer som själva bor i området, för att samla in intresseanmälningar. Som fiberambassadör kan du få hjälp av Fibergruppen och kommunen med material - kartor och kontaktlistor. Mer information får du av Jennie Lindholm på Fibergruppen.

Intresseanmälan för dig som bor i någon av tätorterna

Här kan du anmäla intresse att ansluta din fastighet till Lindesbergs fibernät. Anslutningen är förknippad med en kostnad. Att göra en intresseanmälan för att fiberansluta sin fastighet är däremot inte bindande.

Öppen fiber - anmäla intresse att ansluta din fastighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du bli fiberambassadör för ditt område?

Anmäl ditt intresse via e-post till

Dali Tesfamikael, Fibergruppen
dali.tesfamikael@fibergruppen.se

Anders Widegren, Lindesbergs kommun
bredband@lindesberg.se

Senast uppdaterad 2019-06-20