Avgifter

Avgifter och taxor för vattenförsörjning, spillvattenavlopp och slamtömning.

Grundavgiften per år och fastighet för vattenförsörjning och spillvattenavlopp beror på vattenmätarens storlek.

Avgifter och taxor vatten och spillvattenavlopp

Fast avgift, kronor per år

 • Villor och småhus med max två lägenheter 2,5 m³/h, 3 526 kronor.
 • Flerbostadshus, företag och övrigt 2,5 m³/h, 8 286 kronor.
 • Flerbostadshus, företag och övrigt 6 m³/h, 24 858 kronor.
 • Flerbostadshus, företag och övrigt 10 m³/h, 74 574 kronor.

Rörlig avgift, kronor per m³

 • Enbart vatten 9,60 kronor.
 • Enbart spillvattenavlopp 14,50 kronor.
 • Vatten och spillvattenavlopp 24,10 kronor.

Exempel på uträkning av årskostnad

Kostnaden för ett normalhushåll som förbrukar 180 m³ vatten per år.
3526 kr (fast avgift) + 180 * 24,10 (rörlig avgift) = 7 864 kronor per år inklusive moms.

Avgifter slamtömning

 • Tömning av brunn eller tank inklusive 20 m slang, enligt körturlista upp till 4 m³/tömning, 1 168 kronor.
 • Tillägg för större volym, 236 kronor per m³.
 • Tillägg för slangdragning, 23 kronor per meter.
 • Extra tömning inom 7 dagar/tömning, 1 830 kronor.
 • Akut extra tömning inom 48 tim/tömning, 2 530 kronor.
 • Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske, 800 kronor per tillfälle.

Fullständig Slamtömningstaxa hittar du på sidan 9 i Avfallstaxan (nedan)

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
Samhällsbyggnad Bergslagens växel
0587-55 00 00

Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-07-13