Demokratidag på Lindesberg Arena 17 oktober 2018

Det är med glädje vi åter igen inbjuder undomar och unga vuxna i åldern 13-25 år, Lindesbergs ungdomsråd, politiker och tjänstepersoner till årets demokratidag i Lindesbergs kommun på Lindesbergs Arena. Årets tema är: Att äga framtiden.

Demokratidagen är en mötesplats för att samla in ungas synpunkter och möjliggöra för kommunen att lyssna in ungs tankar och åsikter. Det är en mötesplats för diskussion och frågor - ett ställe där ungdomars tankar och ideér får utrymme i samtal och i dialog med politiker.

Något av innehållet är:

  • "Framtiden är nu" - Linus Wellander, föredragshållare och konferencier
  • Speed date med en politiker
  • Workshop: Vad är viktigast i en kommun enligt dig?

Antalet platser är begränsat.
Förmiddagspasset
är kl. 08.30-12.00 för ålder 13-16 år.
Eftermiddagspasset är kl 13.00-16.30 för ålder 17-25 år.

Anmälan senast 8 oktober!

  • Är du 13-16 år och intresserad? Prata med din klassföreståndare/mentor.
  • Är du 17-25 år, intresserad och går på Lindeskolan eller Masugnen? Prata med din klassföreståndare/mentor.
  • Är du 17-25 år, intresserad och inte går på Lindeskolan eller Masugnen? Anmäl dig nedan!

Frågor kontakta Peter Björklund, samordnare Demokratidagen, 073-654 28 23

Senast uppdaterad 2018-09-25