Fördjupning av översiktsplan Lindesbergs tätort

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Lindesbergs tätort är att ge en tydlig inriktning för det fram­tida stadsbyggandet i Lindesberg.

Planen ska också skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Lin­desbergs stad genom att ta tillvara och bygga vidare på stadens kvaliteter. Den ska bland annat utreda framtida bostadsområden och verksamhetsområden, lokalisera värdefulla grönområden, utreda infrastruktur samt den framtida utvecklingen av Lindesbergs centrum. Den fördjupade översiktsplanen omfattar hela Lindesbergs tätort.

Vad händer i processen?

Under december hölls en medborgardialog för att samla in synpunkter i ett tidigt skede. På grund av rådande omständigheter med covid-19 kommer en digital medborgardialog att hållas om den fördjupade översiktsplanen i februari. Synpunkterna som kommer in genom medborgardialogen och enkäten kommer fungera som underlag för en samrådshandling.

Enkät

Enkäten syftar till att samla in synpunkter som ett underlag för samrådshandlingen. Det innebär att din åsikt kommer att vara värdefull i utformandet av den fördjupade översiktsplanen för Lindesbergs tätort.

Var med och påverka genom att fylla i enkäten Länk till annan webbplats.

Medborgardialog

Medborgardialog kommer att hållas digitalt i februari.

Vi återkommer inom kort med mer information.

Samhällsplanerare

simon.ljunggren@sb-bergslagen.se

Varmt välkomna!

Senast uppdaterad