Fritids anpassad skola

Medan du som förälder arbetar eller studerar tar vi hand om ditt barn, både före och efter skoldagen. Verksamheten vänder sig till barn från 6 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. LSS-fritids gäller från och med höstterminen det år eleven fyller 13 år till och med studenten.

Fritids Lindbacka

Fritids Lindbacka håller till i Lindbacka anpassad grundskolas lokaler och vänder sig till elever (upp till 13 år) som går i anpassad grundskola och som har vårdnadshavare som arbetar eller studerar. Placeringstiden gäller arbetstid och restid till och från arbetsplats eller skola. På fritids Lindbacka finns även elever som har LSS-insats.

Ansök och säg upp plats på fritidshem upp till 13 år

Använd e-tjänsten för att ansöka eller säga upp platsen. Du hittar länk till e-tjänsten längst ner på sidan. Du behöver inte logga in, klicka bara på Fritidshem och påbörja sen din ansökan eller uppsägning.

För handläggningens skull vill vi att du gör anmälan senast fyra månader innan barnet ska börja.

Uppsägning ska alltid ske senast två månader innan barnet ska sluta.

Ansök till fritids anpassad skola

Fritids Lindeskolan

Fritids Lindeskolan håller till i Lindeskolan anpassad gymnasieskolas lokaler och vänder sig till elever över 13 år som går i anpassad skola. LSS-fritids erbjuds när vårdnadshavare behöver tillfällig avlastning under lov, studiedagar samt före och efter skoldagen. LSS-fritids är en insats som man kan söka för ungdomar över 13 år och bedrivs enligt 9 § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade [LSS].

Ansök om LSS-fritids, korttidstillsyn

För att ansöka om korttidstillsyn kontaktar du kommunens LSS-handläggare. En ansökan kan göras både skriftligt och muntligt.

Korttidstillsyn beviljas personer med funktionsnedsättning som har rätt till insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

[LÄNK TILL ANSÖKAN LSS]

Öppettider

Fritidshemmen har öppet utifrån ditt behov av omsorg från kl 06.00 till 18.00.

Kontakta fritids

Fritidsansvariga fritids Lindbacka

Mats Eriksson och Robin Bergström

079-071 05 90

fritids.lindbacka@lindesberg.se

Fritidsansvarig fritids Lindeskolan

Jenita Nordström

079-071 05 90

fritids.lindeskolan@lindesberg.se

Specialpedagog

Åsa Pettersson

070-938 44 69

asa.pettersson2@lindesberg.se

Rektor

Malin Rohde

0581-811 81

malin.rohde@lindesberg.se

Senast uppdaterad