Elevhälsa

Att trivas och må bra är viktigt för att du som elev ska kunna lära och prestera bra i skolan.

Hos oss i Lindesberg består elevhälsan av skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer och specialpedagoger. Elevhälsoteamet arbetar nära övrig skolpersonal samt samverkar vid behov även med andra verksamheter.

Skolsköterska och skolläkare

Alla elever erbjuds flera hälsobesök hos skolsköterskan under skoltiden. Vid hälsobesöken följs barnens hälsa, tillväxt och utveckling. Hälsosamtalet är en central del av besöket där vi tar upp hälsofrågor som är viktiga för eleven själv. Besök hos skolläkaren erbjuds vid behov. Vaccination erbjuds enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Läs mer om vaccination och hur det fungerar Länk till annan webbplats.

Skolsköterskor och skolläkare omfattas av tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Lagen finns för att skydda barns och föräldrars integritet.

Hälsa och lärande

Vid hälsorelaterade orsaker som kan hindra lärandet kan du som elev och/eller vårdnadshavare vända dig till skolsköterskan.

Det kan röra sig om frågor kring

  • kost
  • motion
  • sömn
  • stress
  • funktionsnedsättning
  • medicinsk kronisk sjukdom
  • frånvaro pga sjukdom.

Behöver du sjukvårdsrådgivning?

1177 Vårdguiden

Vid sjukvårdsrådgivning hänvisas du som elev och/eller vårdnadshavare till 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats..

Region Örebro län

Vid sjukdom eller sjukdomsrelaterade besvär hänvisas du som elev och/eller vårdnadshavare i första hand till vårdcentral eller sjukhus.

För regional rådgivning finns även appen: Digital mottagning och Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga.

Digital mottagning

Har du ett sjukt barn hemma?

Via appen Digital mottagning kan du boka videosamtal för sjuka barn och ungdomar mellan 0 - 17 år. Videosamtalet är kostnadsfritt och du får prata med en sjuksköterska som har erfarenhet av att bedöma barn och ungdomar. Ungdomar kan också själva boka videosamtal. För att logga in behöver du Mobilt BankID eller Freja eID plus.

Information om hur du laddar ner appen och bokar tid för videosamtal Länk till annan webbplats.

Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga

Känner ditt barn/din ungdom oro, ångest, nedstämdhet eller mår dåligt på annat sätt?

Första kontakten erbjuder råd, stöd och bedömning för dig under 18 år som har funderingar kring ditt mående och din psykiska hälsa. Du får kontakt med sjuksköterska och socionom som kan hjälpa dig att hitta rätt väg för att börja må bättre.

Mer information om Första kontakten Länk till annan webbplats.

Kuratorer

Skolkuratorn arbetar tillsammans med övrig personal på skolan för att alla elever ska må så bra som möjligt och att de ska klara sina studiemål oavsett vad de har för förutsättningar. Arbetet är hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande, på individnivå-, grupp och organisationsnivå.

Till kuratorn kan du som elev eller förälder vända dig om du behöver stöd och vägledning. Det kan till exempel gälla studiesvårigheter, konflikter, relationsproblem eller andra bekymmer som oroar er. Kurator ingår i skolans elevhälsoteam och kan hjälpa vidare till andra instanser vid behov.

Psykologer

Vi skolpsykologer jobbar ihop med de andra i elevhälsan för att alla barn ska ha det så bra som möjligt i skolan, och utifrån sina förutsättningar nå så långt som möjligt rent kunskapsmässigt.

Vi jobbar i elevhälsoteamet med hur skolan kan utveckla sitt arbetssätt för att möta alla barns behov samt med konsultationer och utbildningar till skolans personal. Vi gör även utredningar tillsammans med föräldrar och barn, samt hjälper ibland till vid kontakt med andra vårdgivare.

Synpunkter och klagomål

Om du som elev eller vårdnadshavare har synpunkter, klagomål, förslag eller frågor om den vård eller det bemötande eleven fått hos skolsköter­ska, skolläkare, skolpsykolog eller kurator, kan du vända dig till elevhälso­enhetens verksamhetschef Tina Oxvold, tina.oxvold@lindesberg.se.

Dina synpunkter är alltid värdefulla.

Patientnämnden

Om du vill diskutera dina rättigheter och möjligheter med någon utomstående gällande insatser från skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog eller logoped kan du vända dig till Patientnämnden Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad