Elevresor på gymnasiet

Du som går på gymnasieskola kan få ersättning för dina skolresor. Det vanligaste sättet är att ansöka om och få ett gymnasiekort. Du kan också ha rätt till medåkning på skolbuss eller få kontant ersättning för resorna.

För dig som bor i Lindesbergs kommun finns det tre sätt att få ersättning för att ta dig till och från skolan. Du som vårdnadshavare och myndig elev kan ansöka om:

  • Gymnasiekort
  • Skolbuss/särskild gymnasiebuss
  • Kontant reseersättning

För alla de tre sätten gäller att du ska vara folkbokförd i Lindesbergs kommun och ha mer än sex kilometer mellan hemmet och skolan. Du ska också vara inskriven på gymnasiekurser på heltid, vara under 20 år och inte fylla 20 år under höstterminen. Du kan inte ha inackorderingsbidrag.

Vilka elever behöver inte ansöka om elevresor?

Länk till Lindesbergs e-tjänst för ansökan om elevresor finns längre ned på den här sidan, men tänk på att inte alla gymnasieelever ska ansöka om ersättning för elevresor:

  • Du som är folkbokförd i Lindesbergs kommun och går på annan skola än Lindeskolan, i Örebro län, ska inte ansöka om elevresor i vår e-tjänst. Du blir beviljad busskort utan ansökan, eftersom du har mer än sex kilometer till din skola. Du får ett busskort tilldelat från din skola i början av läsåret. Du som börjar årskurs 1 kan åka med ditt antagningsbesked de första två veckorna på läsåret. Du som börjar årskurs 2 eller 3 kan åka med ditt gamla busskort de första två veckorna på läsåret.
  • Du som är folkbokförd i Lindesbergs kommun och går på en skola utanför Örebro län ska inte ansöka om elevresor i vår e-tjänst. Kontakta din skola för mer information om rätten till ersättning för elevresor.
  • Du som är folkbokförd i annan kommun än Lindesberg och går på Lindeskolan ska inte ansöka om elevresor i vår e-tjänst. Kontakta din hemkommun för information om ersättning för elevresor.
  • Du som går på anpassad gymnasieskola ska inte ansöka om elevresor i vår e-tjänst. Du har rätt till kostnadsfri skolskjuts. Kontakta din skola för information om hur ansökan om skolskjuts går till. Det finns mer information om skolskjuts för dig som går på Lindesbergs anpassade gymnasieskola här: Skolskjuts i Lindesbergs kommun.

Ansök om resor

Om du vill ansöka om gymnasiekort, skolbuss/gymnasiebuss eller kontant reseresättning använder du vår e-tjänst.

Ansökan om elevresor - gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gymnasiekort

Gymnasiekortet gäller för resor på alla stads-, region- och expressbussar i Örebro län. Du kan resa under hela läsåret. Du hittar mer information om gymnasiekortet på Länstrafikens webbplats.

Gymnasiekort - för resa till och från skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor?

Har du frågor om gymnasiekortet kan du ställa dessa genom att skicka ett e-postmeddelande till marie.jansson@lindesberg.se

Skolbuss och särskild gymnasiebuss

Du som går på Lindeskolan kan ha rätt att åka med en av grundskolans skolbussar eller en av de särskilda gymnasieturer som trafikerar vissa områden.

Möjligheten att åka med på en skolbuss bestäms utifrån om det finns plats på bussen och om bussens tider stämmer överens med Lindeskolans start- och stopptider.

Vissa områden i Lindesberg trafikeras även av särskilda gymnasiebussar som är planerade efter Lindeskolans start- och stopptider.

Frågor?

Har du frågor om medåkning på skolbuss eller särskild gymnasiebuss kan du ställa dessa genom att skicka ett e-postmeddelande till skolskjuts@lindesberg.se

Kontant reseersättning

Du som har mer än fem kilometer till närmaste linjehållplats kan få kontant reseersättning. Beviljas du kontant ersättning får du denna utbetalad till det konto som du uppger i ansökan.

Frågor?

Har du frågor om kontant reseersättning kan du ställa dessa genom att skicka ett e-postmeddelande till carina.almgren@lindesberg.se

Senast uppdaterad