Kristallen

Förskolans vision. Vi tillsammans - med glädje, trygghet och kunskap för likvärdighet!

Välkommen till förskolan Kristallen!

På Kristallen har vi just nu tre avdelningar: Fröet, Knoppen och Blomman.

Avdelningarna arbetar nära varandra och vi hjälps alltid åt när det behövs. Förskolan Kristallen genomsyras av ett flexibelt arbetssätt. Vi möter alla situationer som uppstår med ett barnperspektiv. Barnens intresse samt deras vilja och idéer står i fokus när vi planerar våra aktiviteter.

Trygghet och glädje är två viktiga ledord på Kristallen, för att kunna uppnå ett lustfyllt lärande måste barnen först hitta tryggheten på förskolan, något vi ständigt jobbar med att uppnå. En väg att uppnå denna trygghet är genom vägledande samtal och ICDP, ett arbetssätt all ordinarie personal utbildats i. Programmet ICDP är ett hälsofrämjande program med syftet att öka förståelse och respekt gentemot varandra, genom utveckla lyhördhet och empati.

Vår vision

Vi tillsammans - med glädje, trygghet och kunskap för likvärdighet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, PDF Pdf, 1 MB.

Kvalitetsrapport läsåret 2022-2023, PDF Pdf, 630.6 kB.

Kontakta förskolan Kristallen

Löpargatan 8, 711 34 Lindesberg

Avdelningar

Fröet, 1-2 år: 0581-817 20

Knoppen, 2-4 år: 0581-817 24

Blomman 4-6 år: 0581-812 86

Rektor

Piia Dahlberg

piia.dahlberg@lindesberg.se

0581-814 50

Senast uppdaterad