Ramsberg

Förskolans vision. Vi tillsammans - med glädje, trygghet och kunskap för likvärdighet!

Välkommen till förskolan Ramsberg!

Ramsbergs förskola är en liten förskola som består av en avdelning för barn i åldern av 1-6 år.

Under delar av dagen vistas alla barnen tillsammans på förskolan. Barngruppen delas även in utifrån ålder och mognad för att skapa möjlighet för pedagogerna till att möta barnen där de befinner sig i sin utveckling, samt till att utmana dem i sitt lärande.

Verksamheten bygger på barnens tidigare erfarenheter och intressen och vi uppmuntrar barnen till att ge uttryck för sina tankar och idéer för att på så vis ge dem möjlighet till inflytande i verksamheten.

Vi dokumenterar vår verksamhet på olika sätt, dels genom barndokumentation som vi har som grund för att se till det enskilda barnets behov samt till att kommunicera barnens lärande och utveckling med dess föräldrar. Vi arbetar även med verksamhetsdokumentation som syftar till att möta verksamhetens behov och utveckla den.

Kvalitetsrapport läsåret 2022-2023, PDF Pdf, 564 kB.

Vi har en stor härlig gård att leka och vistas på och enheten präglas av sin omedelbara närhet till naturen där mycket innehåll och inspiration hämtas till verksamheten.

Förskolan har ett mottagningskök och tar emot mat som är lagad på Storåskolan.

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet. I vår verksamhet fokuserar vi mycket på lärandet i vardagen. Vi ger barnen tid till att försöka själva och få möjlighet att lyckas. Vi strävar efter att utmana barnen där de befinner sig och genom att som vuxen finnas där som ett stöd med uppmuntran och ett gott föredöme och goda exempel, stimuleras barnen att bli självständiga och deras styrkor och utvecklingspotential tas tillvara. I vår verksamhet är det viktigt att både barn och föräldrar trivs och upplever trygghet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, PDF Pdf, 421.7 kB.

Vår vision

Vi tillsammans - med glädje, trygghet och kunskap för likvärdighet.

Kontakta förskolan Ramsberg

Harald Erikssons väg 11, 711 98 Ramsberg

0581-846 74

Rektor

Malin Agnesdotter

malin.agnesdotter@lindesberg.se

0581-846 10

Senast uppdaterad